How Thomas Came to Rule the World

How Thomas Came to Rule the World

Concept en spelThomas Dudkiewicz
VormgevingMarijn Alexander de Jong
Eindregie Ludwig Bindervoet
ProductieUrland, Productiehuis Theater Rotterdam

In How Thomas Came to Rule the World gaat Thomas Dudkiewicz op zoek, door de krochten van het brein en het voorstellingsvermogen, naar een nieuw bewustzijn. Om uit te stijgen boven het hier en nu - in het hier en nu - om het beste te maken van het hier en nu.