Voyager One

Voyager One

Met en doorTouki Delphine; Bo Koek, Rik Elstgeest, John van Oostrum, Arend Pinoy, Bernadeta Astari, Chris Doyle
VormgevingKoen Steger
GeluidMiguel Rodriguez
LichtMartijn Nieuwenburg
KostuumontwerpEsmée Thomassen
CoproductieProductiehuis Rotterdam, Operadagen Rotterdam

“This is a present from a small, distant world, a token of our sounds, our science, our images, our music, our thoughts and our feelings. We are attempting to survive our time so we may live into yours.” – Jimmy Carter, president van de Verenigde Staten

In 1977 stuurt NASA een onbemande satelliet op een enkele reis de ruimte in: Voyager One. Deze moet de mens aan mogelijk buitenaards leven voorstellen. Aan boord bevindt zich een cadeautje van de planeet aarde: een gouden plaat. Op deze gouden plaat staan grafische instructies over hoe deze af te spelen is. Zo kunnen buitenaardse nieuwsgierigen van alles te weten komen over de mensheid, haar culturele diversiteit en het leven op aarde. Het buitenaards leven wordt begroet in maar liefst vijfenvijftig talen, er wordt hen veel gezondheid toegewenst: "Hope everyone's well. We are thinking about you all. Please come here to visit when you have time".

In 116 plaatjes leren ze alles over onze anatomie, cultuur en wetenschap. Er zijn geluiden van een blaffende hond, kwakende eenden, kloppende hamers en rijdende tractoren. Daarnaast is er een selectie muziekstukken te horen die de muziekgeschiedenis vertegenwoordigen: klassieke werken van de westerse muziek van Bach, Beethoven, Stravinsky en veel inheemse muziek. We horen elektronische-, contemporaine-, klassieke-, wereld- en folkmuziek, zelfs Chuck Berry mocht niet ontbreken.

Veertig jaar later is het hoog tijd om een nieuwe selectie te maken en de lucht in te sturen. Een culturele staalkaart van de mens en het leven op aarde anno 2017, hoogstpersoonlijk samengesteld door Touki Delphine.

"De kracht van deze aanstekelijke festivalvoorstelling zit hem in de vanzelfsprekendheid waarmee de leden pure esthetiek en volslagen belachelijkheid naast elkaar laten bestaan." Sander Janssens Theaterkrant

//ENGLISH//

In September 1977 NASA shoots an unmanned satellite on one-way trip into space: Voyager 1. It is supposed to introduce man to potential alien life. Aboard is a gift from planet earth: a golden record. On this golden record there is a graphic instruction manual on how to play it. This way, curious extraterrestrials can find out all there is to know about the human race, it’s cultural diversity and life on earth. The extraterrestrial will be greeted in fifty-five languages: "Hope everyone's well. We are thinking about you all. Please come here to visit when you have time".

In 116 images they learn all there is to know about our anatomy, culture and science. There are sounds of barking dogs, quacking ducks, hammers and tractors. There is a whole selection of music that represents musical history: classical works by Bach, Beethoven, Stravinsky and a lot of indigenous music. We can hear electronic, contemporary, classical, world and folk music, even Chuck Berry is included.

Today, forty years later, it is high time to make a new selection and send it up into the sky. A cultural pattern card of the human race and life on earth in 2017, personally put together by Touki Delphine.